sllde1
List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 추천 수 비추천 수 날짜sort 최근 수정일
공지 구로모임 말씀영상 시청방법 안내 (모바일 버전) file onlyjesus 13     2018-11-23 2018-11-23 19:54
공지 구로모임 말씀영상 시청방법 안내 (pc버전) file onlyjesus 12     2018-11-23 2018-11-23 19:33
519 18/12/09 주일말씀 히브리서12장 강사;한혜동br 조수환       2018-12-10 2018-12-10 22:04
 
518 18/12/02 주일말씀 히브리서11장 강사;한혜동br 조수환 4     2018-12-03 2018-12-03 20:47
 
517 18/11/25 주일말씀 고린도후서12장 강사:이환근br 조수환 13     2018-11-26 2018-12-02 14:21
http://www.rodem.net/movies/mp4/jshn20181125.mp4  
516 18/11/18 주일말씀 로마서12장 강사;한혜동br 조수환 29     2018-11-18 2018-11-19 13:25
http://www.rodem.net/movies/mp4/jshn20181118.mp4  
515 18/11/11주일말씀 히브리서13장 강사;한혜동br 조수환 17     2018-11-13 2018-11-13 22:57
 
514 18/11/04 주일말씀 요한계시록1장 강사;한혜동br 조수환 19     2018-11-05 2018-11-05 22:05
 
513 18/10/21/주일말씀 요한계시록3장 강사;한혜동br 조수환 25     2018-10-22 2018-10-22 22:34
 
512 18/09/30 주일말씀 베드로후서3장 강사;한헤동br 조수환 35     2018-10-01 2018-10-01 20:25
 
511 18/09/23 주일말씀 베드로후서2장 강사;한혜동br 조수환 31     2018-09-28 2018-09-28 21:24
 
510 18/09/09 주일말씀 베드로전서5장 강사;한혜동br 조수환 41     2018-09-11 2018-11-11 17:30
http://www.rodem.net/movies/mp4/jshn20180909.mp4  
509 18/09/02 주일말씀 베드로전서4장 강사;한혜동br 조수환 40     2018-09-04 2018-09-04 21:22
 
508 18/08/26 주일말씀 베드로전서3장 강사;한혜동br 조수환 37     2018-08-28 2018-08-28 22:42
 
507 18/08/19 주일말씀 베드로전서2장 강사;한혜동br 조수환 37     2018-08-24 2018-08-24 21:32
 
506 18/08/12 주일말씀 베드로 전서1장 강사;한혜동br 조수환 40     2018-08-21 2018-08-21 22:39
 
505 18/08/05 주일말씀 데살로니가 후서3장 강사;한혜동br 조수환 42     2018-08-08 2018-08-08 17:12
 
504 18/07/29 주일말씀 데살로니가 후서2장 강사:한혜동br 조수환 42     2018-08-02 2018-08-02 22:31
 
503 18/07/22 주일말씀 데살로니가 후서1장 강사;한혜동br 조수환 43     2018-07-26 2018-07-26 21:36
 
502 18/07/15 주일말씀 데살로니가 전서 5장 강사:한혜동br 조수환 47     2018-07-17 2018-07-17 21:49
 
XE Login